גזעי כלבים

הדפס

וידאו

Several hypotheses have been put forward as to the origins of dog domestication which took place approximately fifteen thousand years ago. Joint hunting, wolves having chosen to get closer to men in order to take advantage of their food scraps or wolf cubs adopted by human groups. All these hypotheses are plausible.

גזעי כלבים

איזה גזע לבחור?

הכלב הוא חית המחמד בהא הידיעה. הוא מסמל נאמנות ומסירות, תמיד קרוב לאדם, ומייצג מגוון רחב של כ- 400 גזעים.

כבר כמעט 15,000 שנים חי הכלב לצידו של האדם וקשור אליו מאוד. בין אם מדובר בכלב שירות או כלב כידיד, הוא תמיד קרוב לאדם. לאורך השנים, תרם האדם לפיתוח סוגי הכלבים בכך שבחר ומיין אותם בהתאם ליכולותיהם או אופיים. גזע הכלבים, עם יותר מ-400 מינים, מציע מגוון רחב של גדלים, פרוות, מבנה גוף ומזג.

הבחירה הנכונה

רכישת כלב מזן מסוים מבטיחה כי כשיגדל הגור הוא יהיה בעל אותו מראה ומאפייני התנהגות כמצופה, כתוצאה ממיון של המגדל כמומחה בזן מסויים. עבור חובבים רבים, מה שקובע את "האהבה ממבט ראשון" הוא מראה הכלב, פניו החמודים, מבנה גופו, פרוותו וגודלו. אולם, מעבר לפן הפיסי, לכל זן יש מאפייני התנהגות שצריך לדעת לפני הבחירה. כתוצאה מכך, חשוב לאסוף מידע ולחקור בנושא באגודות כלבים ואצל מגדלים מנוסים שאותם תוכל לפגוש בתערוכות כלבים.

לחיות ביחד בהרמוניה

התנהגותו של הכלב מעוצבת לפני ההמלטה, במהלכה ולאחריה. הכוונה ב"לפני" היא המאגר הגנטי שלו. הכוונה "במהלך" היא לתקופה שמתחילת ההמלטה ועד ליום בו הגור עוזב את בית הגידול/הכלבייה למשפחתו החדשה. הכוונה ב"לאחר" היא שהסביבה החדשה אליה הולך הגור. במלים אחרות, חלק ניכר מהתנהגותו של הכלב נקבעת בששת החודשים הראשונים שלפני הגעתו לבית. יחסי הגומלין עם המאגר הגנטי, הסביבה וניסיון מסוים כמו הגעה לבית חדש וטיוליו הראשונים, הם מערך אחד. עם זאת, ללא אילוף טוב שיראה לכלב מי הוא האדון, כלומר מי מנהיג הלהקה, מאחר והמשפחה היא הלהקה עבור הכלב, יהיה כל כלב לשתלטן ורודן, ללא קשר לגודלו או גזעו. דרך מצוינת היא ללכת עם הכלב לבית ספר לאילוף כדי להכיר כיצד כלבים מתנהגים, מהם צרכיו של הכלב ומהי הדרך בה יש לנהוג עימו ולחיות עימו בהרמוניה.

כלבים בעיר או כלבים בכפר

בין אם הם כלבי ציד, כלבי שמירה או כלבים כידידים, לכלבים גזעיים יש מקורות היסטוריים המשפיעים על יכולותיהם ואופיים. רוב הזנים האלה כיום יכולים לחיות במרחב עירוני, בתנאי שיוצאים איתם לכמה טיולים ביום של מינימום 30 דקות כמה פעמים ביום ותשומת הלב הניתנת להם תהיה לא רק בהכנת ארוחתם היומית.

אולם, מספר זני כלבים אינם מתאימים לחיים עירוניים והם עלולים לסבול יותר מאחרים בגלל חוסר פעילות גופנית. כך הוא המקרה, למשל, עבור הבורדר קולי, שנועד ללוות עדרים למרעה, או ההסקי הסבירי שנועד לחיות בלהקה ולגרור מזחלות באקלים קר.

ועם זאת, מי היה יכול לדעת שיורקשייר טרייר שהיה רגיל לצוד עכברים במכרות יורקשייר באנגליה יהפך תוך מאה שנים לגזע הפופולארי ביותר בעולם של כלבים מיניאטוריים? למרות זאת, הוא נשאר "טרייר" בנשמתו, בעל מזג נמרץ. בין אם הוא חי בעיר או בכפר, תמיד יישאר כלב רועים. למשל, סטר אירי תמיד יהיה דרוך, ויוכל לרוץ במהירות בדרך ראשית ליד יער ולכוון בעזרת חוטמו, ורטריוור יתעקש לחפש ולהחזיר לאדונו בעיר את... הנעל שלו.

קבוצות הכלבים השונות

כבר בימי האימפריה הרומית, סווגו הכלבים על פי יכולותיהם. האבחנה נעשתה על פי "כלבי רועים" ו-"כלבי ציד". במאה השמונה עשרה, בופון ניסה לסווג את הכלבים לפי צורת אוזניהם: הוא הבחין ביניהם לפי שלושים זנים בעלי אוזניים זקופות, אוזניים שמוטות ואוזניים חצי-שמוטות, וקובייר הציע לחלק את זני הכלבים לפי "כלבי שמירה", מסטיף" ו"ספנייל", על פי צורת הגולגולת הייחודית של כל אחד.

מאז שנות החמישים, ההתאחדות הבינלאומית לכלבים (FCI) ביססה את סיווג הגזעים השונים על פי 10 קבוצות. כל קבוצה הוגדרה כ"קבוצת גזעים בעלי מאפיינים מובהקים משותפים". כך, למשל, בכל הכלבים המשתייכים לקבוצה הראשונה (כלבי רועים), למרות מבנה הגוף השונה שלהם, טבוע האינסטינקט המולד של שמירת העדר.

קבוצה 1: כלבי רועים וכלבי עדר (מלבד בובייר שוויצרי)

קבוצה 2: פינצ'ר ושנאוצר, כלבי הרים ובובייר שוויצרי

קבוצה 3: טרייר

קבוצה 4: כלבי דקל

קבוצה 5: זן שפיץ וכלבים פרימיטיביים

קבוצה 6: כלבי ציד

קבוצה 7: פוינטר

קבוצה 8 כלבי ציד ורטריוור, כלבי מים

קבוצה 9: כלבי מחמד וכלבי בית

קבוצה 10: כלבי מרוץ

וידאו

The dog’s origin

Several hypotheses have been put forward as to the origins of dog domestication which took place approximately fifteen thousand years ago. Joint hunting, wolves having chosen to get closer to men in order to take advantage of their food scraps or wolf cubs adopted by human groups. All these hypotheses are plausible.