תזונה לטיפוח החתול

הדפס
תזונה לטיפוח החתול

משפיעה ישירות על איכות החיים של החתול שלך.
גורמים שונים משפיעים על רגישויות קלות או ניכרות המזיקות ישירות לבריאותו של החתול.
תזונה לטיפול בחתול ,Feline Care Nutrition, נרקחה עם רכיבי תזונה שנבחרו בקפדנות למטרת הטיפול, והיא מעניקה מענה מיוחד לכל רגישות ומבטיחה תוצאות על בסיס של נתונים כמותיים.
פרסומים מדעיים ומחקרם של רויאל קאנין הוכיחו את חיוניות התפקיד של התזונה בבריאות ובמניעת מחלות.
רויאל קאנין לקחה בחשבון את הקריטריון הזה ופיתחה את התזונה לטיפול בחתול - Feline Care Nutrition.